Nhà sản xuất kính 3D mỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam

Video

Hoạt động sản xuất và thi công
Hoạt động sản xuất và thi công
Vensky đảm nhận tư vấn, thiết kế, sản xuất, thi công, phân phối, hợp tác sản phẩm kính nghệ thuật 3d và tranh kính nghệ thuật.