Cầu thang kính nghệ thuật vân đá cẩm thạch

Chi tiết

Được chủ nhân trình bày ý tưởng sông động, thổi hồn vào những bước đi, tạo nên phong cách kiến trúc độc đáo.