Thương mại

Bên cạnh Công việc sản xuất những sản phẩm tốt, chúng tôi nâng cao hình ảnh và xây dựng một thương hiệu mạnh uy tín và kiến tạo những chuẩn mực sáng tạo mới trong Thiết kế kiến trúc. Bên cạnh đó Vensky ngày càng mở rộng danh mục sản phẩm và đa dạng hóa dịch vụ để Khách hàng và Đối tác luôn yên tâm phát triển và ổn định với thương hiệu Vensky.