Phân phối

Để đáp ứng tốt thời gian giao hàng cho khách hàng thời gian sớm nhất. Chúng tôi đang chọn lọc và triển khai các Đại lý ủy quyền chính hãng, Đối tác chiến lược cũng như đội ngũ nhân viên để có thể đáp ứng yêu cầu của Khách hàng một cách tốt nhất.