Nhà sản xuất kính 3D mỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam

Gia công

Ngoài các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, Vensky nhận đặt hàng gia công theo yêu cầu riêng như: Thiết kế hoa văn kính - Cắt CNC tạo hình - Mài cạnh - Công nghệ sơn.