Gia công

Ngoài các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, Vensky nhận đặt hàng gia công theo yêu cầu riêng như: Thiết kế hoa văn kính - Cắt CNC tạo hình - Mài cạnh - Công nghệ sơn.